PROGRAMOWANIE W C++ OD PODSTAW

C++ to język, dzięki któremu zrozumiemy programowanie w bardzo dogłębny sposób. Warto więc poznać C++ niezależnie od tego, czy ma to być język naszej codziennej pracy, czy też przyjdzie nam pracować w innym, np. Java, C#, JavaScript czy Python. Nie przypadkiem na studiach informatycznych C++ jest wciąż tak bardzo popularny. Jeśli więc chcesz być dobrym programistą czy front-end developerem, zacznij także uczyć się C++, obok Twojego podstawowego warsztatu pracy. C++ da Ci wymierne korzyści przy każdym następnym języku programowania, który będziesz chciał poznać.

Prowadzący: Wojtek Golędzinowski


Kurs dostępny na platformie Studiuję IT


Ten kurs odnosi się do najnowszej wersji języka, czyli C++ 17. Oczywiście, najważniejsze zmiany języka z dzisiejszej perspektywy i z perspektywy podstaw zostały już wprowadzone wcześniej, czyli przede wszystkim w wersji C++ 11 i wcześniejszych i na nich będziemy skupiać się w kursie Programowanie w C++ od podstaw.


W tym kursie staram się wytłumaczyć zagadnienia, które omawiamy, w sposób pogłębiony. Skupiamy się na składni, strukturze oraz rozumieniu tworzonego kodu. Zapraszam wszystkie osoby ambitne, które nie tylko chcą być programistami, ale chcą być dobrymi programistami. Kurs kieruję do osób, które stawiają pierwsze kroki w programowaniu oraz tych, które programują, ale nie w języku C++.


Czego nauczymy się w tym kursie - najważniejsze zagadnienia:

 • Poznamy darmowe środowisko Code::Blocks

 • Poznamy darmowe środowisko Visual Studio Code

 • Program źródłowy / kompilacja / program wynikowy

 • Podstawowe typy danych

 • Biblioteka standardowa iostream - polecenia cout / cin / endl

 • Zmienne / stałe / operacje na nich

 • Operatory matematyczne i przypisania

 • Tablice jednowymiarowe

 • Ogólne informacje o klasie

 • Klasa string

 • Wyrażenia logiczne / instrukcja if… else

 • Blok instrukcji

 • Pętle warunkowe while / do… while

 • Zmienna lokalna / globalna

 • Instrukcja switch

 • Tablice wielowymiarowe

 • Funkcje

 • Wskaźniki

 • Problemy z typem zmiennoprzecinkowym

 • Klasa vector

 • Polecenia preprocesora

 • Funkcja – wywołanie rekurencyjne

 • Sortowanie bąbelkowe

 • Sortowanie przez wybieranie

 • Funkcja sort – biblioteka STL

 • Iteratory


Zapraszam do nauki ze mną, to na pewno będzie dobra inwestycja w Twój rozwój programistyczny ! :) 

Wojtek


Kolejne kursy w ścieżce Programowanie w C++