PROGRAMOWANIE OBIEKTOWE W C++

Do tego kursu zapraszamy osoby, które już zaczęły programować w C++ i chciałyby nauczyć się programować obiektowo. Obiektówka wielu przeraża i kojarzy się z czymś skomplikowanym i trudnym do opanowania. Wojtek postara się przekonać Cię, że wcale tak nie jest i po przejściu tego kursu uznasz to za proste, zaczniesz bez trudu i dobrze poczujesz się w programowaniu obiektowym. 

W kursie poznasz podstawowe pojęcia związane z programowaniem obiektowym w C++, a oprócz tego kilka kontenerów i algorytmów z biblioteki STL. Na końcu kursu otrzymasz 3 zadania do samodzielnego wykonania (oczywiście, Wojtek przedstawi Ci również ich rozwiązania). 

Prowadzący: Wojtek Golędzinowski


Kurs dostępny na platformie Studiuję IT


W tym kursie Wojtek stara się przekazać konkretne zagadnienia w sposób zwięzły, łatwy do zrozumienia i pokazać je na prostych przykładach. 


Czego nauczysz się w tym kursie - najważniejsze zagadnienia:


 • Klasa – budowa, składniki, referencja, kapsułowanie, 

 • Etykiety: public, privat, wartości wstępne

 • Wskaźnik this

 • Konstruktor, destruktor, lista inicjalizacyjna

 • Konstruktor delegujący i kopiujący 

 • Przeładowanie operatorów

 • Dziedziczenie klas

 • Polimorfizm

 • Wirtualne funkcje

 • Klasa abstrakcyjna

 • Metoda czysto wirtualna

 • Zawieranie przyjaźni

 • Wielodziedziczenie

 • Modyfikator – static

 • Struktura – struct

 • Obiekt funkcyjny – funktor

 • Algorytm count_if

 • Wyrażenie Lambda

 • Kontener STL : vector, deque, array, list, set, map

 • Algorytmy STL: min_element(), max_element(), sort(), find(), reverse(), find_if(), for_each()


Zapraszam do nauki ze mną, to na pewno będzie dobra inwestycja w Twój rozwój programistyczny ! :) 

Wojtek