LARAVEL FRAMEWORK OD PODSTAW

Ten kurs jest odpowiedni dla każdej osoby, która chce opanować na dobrym poziomie jeden z najpopularniejszych frameworków PHP. Tomek omawia w nim nie tylko podstawy, ale przekazuje też bardziej zaawansowaną wiedzę. Po jego skończeniu będziesz sprawnie używać Laravela w swoich projektach. 

Prowadzący: Tomek Tomczyk


Kup ten kurs na Udemy za 59,99 zł


Kurs w chwili premiery zawiera ponad 24 godziny materiału, ale będzie rozbudowywany do końca 2020 roku.


Co przerobisz razem ze mną w tym kursie Laravela:

 • Skonfigurujemy środowisko pracy. Omówię narzędzia i aplikacje, które będą wykorzystywane podczas kursu.

 • Routing - jest procesem „wiązania” konkretnego adresu URL, na który wchodzi użytkownik, z kodem, który ma się wykonać w naszej aplikacji. Laravel udostępnia kilka sposobów, za pomocą których możemy to zrobić, poznasz je w tym kursie.

 • Controller - dzięki kontrolerom możemy grupować powiązane ze sobą żądania od użytkownika w konkretne klasy, dzięki czemu mamy bardziej zorganizowany kod. Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć własne kontrolery i jak je konfigurować w routingu. 

 • Request - omówimy przykłady i zastosowania obiektu Request. Obiekt ten zawiera informacje o parametrach przekazywanych od użytkownika do naszej aplikacji, np. dane formularza lub parametry przekazywane poprzez URL. Dowiesz się, w jaki sposób można uzyskać do nich dostęp (i nie tylko do nich).

 • Response - podstawowe informacje na temat generowania odpowiedzi dla użytkownika.

 • View – w tej sekcji znajduje się omówienie tematu generowania odpowiedzi przeznaczonej dla użytkownika z naciskiem na stronę back-endową. Poruszany jest temat „V” z MVC oraz na przykładach pokazane jest, w jaki sposób przekazywać dane do szablonów widoków. Poruszony zostaje również temat optymalizacji renderowania widoku.

 • Blade - jest systemem szablonów używanym przez Laravel. Omówiona zostaje składnia potrzebna do wyświetlania danych przekazanych do widoku. Oprócz samego wyświetlania danych omówione są również instrukcje sterujące, pętle oraz, co najważniejsze, dziedziczenie szablonów.

 • Laravel, mimo że to framework PHP, posiada wsparcie dla technologii front-endowych. Dowiesz się, jak w prosty sposób można wdrożyć widok oparty na React, Vue lub Bootstrapie do nasze aplikacji. Opisany zostaje również Laravel Mix, który jest nakładką udostępnianą przez framework na Webpack’a.

 • Konfiguracja frameworka - sam framework, jak również biblioteki, których potencjalnie będziemy chcieć użyć w aplikacji, mogą wymagać konfiguracji. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób to zrobić z uwzględnieniem wielu środowisk, z którymi przyjdzie nam pracować.

 • Sesje - są jednym z podstawowych mechanizmów, który musimy zaimplementować praktycznie w każdej aplikacji www. Laravel posiada już gotową implementację tego mechanizmu, dzięki czemu nie trzeba pisać jej na nowo. Poznasz, w jaki sposób można ten mechanizm skonfigurować i jak go używać.

 • Baza danych - przedstawione zostają podstawowe informacje na temat obsług bazy danych i jej konfigurowania. Dowiesz się, w jaki sposób tworzyć schemat/strukturę bazy za pomocą kodu PHP i jak w bardzo łatwy sposób przywracać poprzednią wersję. Zobaczysz również, jak można szybko wypełnić bazę danymi.

 • Query Builder - poprzedniej sekcji została utworzona i wypełniona baza danych, w tej wyciągamy z niej dane za pomocą Query Buildera, czyli biblioteki służącej do konstruowania zapytań. Ciąg dalszy poznawania możliwości Query Buildera, dodatkowo omówiony i zaimplementowany jest system do paginacji wyników.

 • Eloquent - bardzo istotna sekcja. Eloquent to alternatywne podejście w stosunku do Query Buildera służące do obsługi bazy danych w aplikacji. Jest to ORM, który zapewnia obiektową reprezentację danych pochodzących z bazy. Wszystko to (a nawet więcej), co zostało powiedziane wcześniej na temat Query Buildera, omówione jest tutaj w kontekście Eloquenta.

 • Middleware – czyli oprogramowanie pośredniczące – zapewnia nam możliwość bardzo prostego filtrowania/analizowania/logowania/procesowania danych w aplikacji w jednym konkretnym miejscu i klasie.

 • Autentykacja – rejestracja oraz logowanie użytkowników do serwisu to jest kolejna generyczna funkcjonalność, którą często trzeba zaimplementować w aplikacji. Laravel dostarcza rozwiązanie tego problemu. Tutaj dowiesz się, w jaki sposób go użyć.

 • Architektura – Lifecycle. Wcześniej zostało omówione dużo podstawowych tematów. Poznana wiedza pozwala przejść do omówienia tego, jak wygląda proces obsługi żądania od użytkownika od A do Z.

 • Architektura – Kontener zależności. Poznasz miejsce, gdzie są przechowywane wszystkie moduły/biblioteki i zależności, które pomiędzy nimi występują.

 • Architektura – Dostawcy usług. Dostawcy usług (Service Providers) zapewniają miejsce, gdzie można skonfigurować nową usługę w aplikacji (obsłużyć jej zależności, umieścić w kontenerze, itp.).

 • Architektura – Fasady. Fasady zapewniają bardzo szybki dostęp do danych umieszonych w kontenerze. Dzięki temu bardzo prosto można sięgnąć po te dane. Jednak powstaje pytanie, czy to jest aż tak dobre, jak się na początku wydaje?

 • Artisan – własne komendy. We wcześniejszych sekcjach powiedziane zostało już, co to jest artisan i jak go używać. Tutaj zajmiemy się tworzeniem własnych komend, które potem będzie można wywoływać za pomocą artisana i używać ich w aplikacji.

 • Generowanie adresów URL - w tej sekcji w jednym miejscu zostały zebrane informacje, w jaki sposób można generować adres URL poprzez metody udostępniane przez framework.

 • Rozwój aplikacji – implementacja wyszukiwarki. Implementujemy wyszukiwarkę służącą do wyszukiwania gier.

 • Validation i Form Request. Omawiamy narzędzia, dzięki którym możemy walidować dane pochodzące z systemów zewnętrznych lub od samego użytkownika, które przychodzą w jego żądaniu.

 • Obsługa plików. Wgrywanie plików na serwer może nie jest trudnym tematem do implementacji, ale na pewno uciążliwym. Laravel wspiera nas w tej kwestii i tutaj zobaczysz, w jaki sposób.

 • Uprawnienia użytkowników. Po autentykacji autoryzacja do zasobów w aplikacji jest jednym z najważniejszych tematów. Tutaj dowiesz się, jak zweryfikować, czy użytkownik ma uprawnienia do wykonywania akcji w aplikacji.

 • Rozwój aplikacji – tworzenie katalogu gier.

 • Implementujemy kolejne funkcjonalności w aplikacji.

 • Testowanie aplikacji. Wiele osób myśli, że testy to zło konieczne. Jednak są oni w błędzie. Tutaj dowiesz się, dlaczego oraz jak wygląda testowanie od strony Laravela.


BONUS: aktualizacja frameworka 7.8 => 8.x. Dowiesz się, jakie nowe funkcjonalności pojawiły się w Laravel 8 oraz w jaki sposób zaktualizować aplikację do najnowszej wersji.