REACT DLA ŚREDNIO ZAAWANSOWANYCH

Kurs React dla osób uczących się i pracujących w bibliotece React. W kursie budujemy aplikację "Budżet domowy". Dowiesz się, jak stworzyć szkielet takiej aplikacji oraz wiedzę, jak rozwinąć tę aplikację w ramach ćwiczenia do rozmiarów pełnoprawnej aplikacji. Poznasz przy tym bardziej zaawansowane koncepty powiązane z biblioteką React oraz całym jej ekosystemem.

Prowadzący: Daniel Siwek


Kup ten kurs na Udemy za 59,99 zł


Podczas kursu nauczysz się i wykorzystasz takie biblioteki i rozwiązania jak:

 •  Styled-components
 • Redux
 • Redux middlewares (logger, notyfikacje, akcje asynchroniczne, obsługa błędów)
 • React hooks
 • React.memo
 • Code-splitting z użyciem React.lazy i Suspense
 • Portals
 • React Query
 • React Final Form
 • Context API
 • JSON Server

 

Podstawowym wymaganiem przed dołączeniem do kursu jest znajomość czystego JavaScriptu oraz podstaw biblioteki React (ten kurs to nie jest React od podstaw!). Oczywiście, potrzebna jest też (podstawowa) znajomość CSS i HTML.


Docelowym odbiorcą kursu jest osoba znająca podstawy biblioteki React, która chce pójść o krok dalej. Udział w kursie da takiej osobie wiedzę na poziomie średnio zaawansowanym oraz otworzy drogę do pozyskania wiedzy bardziej zaawansowanej w tematyce tworzenia aplikacji webowych z użyciem biblioteki React. Wiedza ta może być dla Ciebie podstawą do zostania samodzielnym React developerem.