Opanuj NestJS i zostań profesjonalnym programistą Node.js


Dlaczego ten kurs jest wyjątkowy? Znajdziesz tu szereg ważnych tematów i zagadnień związanych z back-endem, do których możesz wrócić w przyszłości. Ale, przede wszystkim, jest to kurs praktyczny! Co to dla mnie znaczy?

 • Omawiam narzędzia i rozwiązania, z których sam korzystam i których używamy w codziennej pracy w prowadzonym przeze mnie małym software house.

 • Omawiając poszczególne tematy, bazuję nie tylko na oficjalnych dokumentacjach, ale na własnym doświadczeniu.

 • Skupiam się na praktycznym, rzeczywistym wykorzystaniu back-endu.

 • Staram się przekazać jak najwięcej pro-tipów i wskazówek, które przydadzą Ci się w pracy backj-end developera.

 • W trakcie kursu będziemy, oczywiście, robić różne zadania, również dość złożone - w tym elementy sklepu internetowego! Rób te zadania samodzielnie i sprawdzaj moje rozwiązania - to pozwoli Ci wynieść najwięcej z tego kursu.


Prowadzący: Jakub Król


Kup ten kurs na Udemy za 48 zł!


Czy ten kurs jest dla Ciebie?

Masz już doświadczenie z JavaScriptem po stronie back-endu, a nawet z Node.js? Ten kurs rozwinie on Twoje umiejętności w tym kierunku i podniesie Twoją pracę na wyższy poziom dzięki omawianym tu narzędziom i rozwiązaniom. Chcę przede wszystkim przekonać Cię do korzystania z NestJS, z którego sam korzystam już długi czas (praktycznie od początku, zaczynając jeszcze zanim zyskał na popularności), ale także pokazać Ci inne możliwości i przydatne rozwiązania oraz przekazać jak najwięcej wiele pro-tipów, praktycznych wskazówek, które przydadzą Ci się w codziennej pracy.

Jesteś jeszcze początkujący dziedzinie back-endu albo chcesz uzupełnić Twoje front-endowe umiejętności o back-end i iść dalej w stronę full-stacka? Znajdziesz tu szereg tematów, które pozwolą Ci wejść w świat back-endu, zobaczysz, jak wygląda cały ekosystem Node.js i poznasz różne rozwiązania, które pozwolą Ci zostać dobrym back-endowcem.


Tematy omawiane w kursie:

 1. Przegląd ekosystemu Node.js, frameworków i rozwiązań back-endowych dostępnych w Node.js - są wśród nich: Express, Next, Nuxt, Gatsby, Koa, Feathers, Metor, Sails i, oczywiście, Nest. Zobaczysz zatem, jaki mamy wybór i dowiesz się, dlaczego idziemy właśnie w stronę Nest.js.

 2. Koncepcje stojące za NestJS i zasady jego działania a potem CLI Nesta i package.json.

 3. Przyspieszony kurs TypeScript - poruszam takie zagadnienia, jak transpilacja, typowanie, interfejsy, klasy, zaawansowane interfejsy, modyfikatory dostępu, gettery, settery, typy generyczne, enumy, eksporty i importy, pliki definicji, dekoratory, async/await, a także stosowanie niektórych z tych rzeczy w czystym JS. Wreszcie dochodzimy do tego, jak wykorzystać NestJS z TypeScriptem lub JavaScriptem. Oczywiście, omawiam temat pobieżnie, bo TypeScript to materiał na osobny kurs, chodzi mi jednak przede wszystkim o to, by pokazać Ci, jak fajny jest TypeScript, jak pozwoli Ci zaoszczędzić czas i uprzyjemni programowanie :)

 4. Podstawy NestJS - tu pojawiają się takie tematy, jak kontrolery, zapytania i odpowiedzi, routing, odbieranie danych w NestJS, providery i service’y, moduły i współpraca między nimi oraz zaawansowana kontrola przepływu programu.

 5. Bazy danych - najpierw relacyjne bazy danych - MySQL i MariaDB. I tu również wymienię najważniejsze tematy: encje + modele, bazy danych w NestJS, instalacja i konfiguracja bazy na Windowsie, Linuxie i OS X, narzędzia ułatwiające pracę z bazami, konfiguracja NestJS + TypeORM + MySQL/MariaDB, logi, dekoratory encji, bezpieczne ID za pomocą UUID, repozytoria baz danych, operacje na bazie w TypeORM, Data Mapper i Active Record, migracje, zaawansowane operatory TypeORM, operatory porównania, relacje jeden-do-jednego, jeden-do-wielu, wiele-do-jednego i wiele-do-wielu a także QueryBuilder i zaawansowane zapytania.

  Potem przechodzimy do nierelacyjnych baz danych, a konkretnie MongoDB, które omówi gość - Tomek Paczka. Pokaże on instalację i konfigurację z NestJS + mongosee a także wszelkie potrzebne operacje.

 6. Zaawansowane aspekty NestJS: pipe-y, globalna obsługa błędów, guardy, interceptory.

 7. Współpraca Express.js i NestJS, w tym wykorzystanie modułów Expressa.

 8. Na koniec omawiam ważne, przydatne tematy, które bardzo przydadzą Ci się w praktyce, wśród nich:
 • wygodny, auto-generowany CRUD

 • obsługa plików z naciskiem na bezpieczeństwo przesyłania i odbierania danych

 • CRON, czyli zadania wykonywane okresowo

 • wysyłanie maili

 • autentykacja i autoryzacja użytkownika


Do tego zawarłem w kursie 2 bonusowe dodatki: wprowadzenie do wykorzystania Monorepo w NestJS oraz własna linia komend.


Przyznaj, że jest tego sporo :)

Zapraszam do wspólnej nauki!

Jakub Król